NOWOŚĆ!


Plażowa oprócz wersji drukowanej
dostępna bêdzie w atrakcyjnej wersji elektronicznej na:a także prezentowana za pomocą mediów elektronicznych,
w tym mediów społecznościowych.